Windows 10 Pro is one of the most popular operating systems globally, renowned for its robust features and seamless user experience. However, acquiring a valid activation code for Windows 10 Pro can sometimes be a costly affair. Fortunately, there are several legitimate ways to obtain free activation keys for Windows 10 Pro, ensuring you can

LAKOST RATNICI

Komunalni volonteri i antiratni profiteri

Pomeranac u SANU

Konkurs Ministarstva kulture
U kandžama agentura stranog uticaja.
Ovo nikako ne treba da čudi, pošto u njihovim dekonstruktivističkim postmoderanim naučenijima reči istina i etika se koriste u pluralu, a značenje menjaju spram brendirane odevne kombinacije, u zavisnosti od vrste i temperature vrhunskog vina sa geografskim podrijetlom uz koje se serviraju, uz neizostavni paški sir sa rukolom i pinjolama.
Došao je red da raščlanimo na elementarne čestice jedan od najvećih građanezerskih yugonostalgičnih mitova, mit o Studentskom kulturnom centru, SKC.

Plače, plače Džafo mlad

Nikola Džafo
Ovo je nacrt spomenika za dva zekavca - drekavca, pored ovog pelikana tu je i dobro znana naša Staša, Staša Zajović zvana Gargamel od milja. Nju nije neophodno naročito predstavljati, kao nosilicu mnogih zasluga, te veneričnih odlikovanja pete kolone za šestu grupu.

Božanstvena ULUS komedija

Bog nije u sukobu sa naukom i kulturom, samo nauka i kultura mogu biti u svađi sa Gospodom.

ULUS – od cirkusa do kafane

Umetnički paviljon Cvijeta Zuzrić - od nemačkog cirkusa do kafane

Budžet za kulturu

Ja, Vladimir Mojsilović, srazmerno zdrave pameti odlučio sam da objavim saopštenje za polujavnost

Ogledanja u prolazu

Ogledanja u prolazu Kuća kralja Petra I
TOP